Direct contact? Bel: 06 - 53 257 829

HomeMediationHoe verloopt een mediation?

Hoe verloopt een mediation?

Mediations verlopen heel verschillend. Hoe het verloop is en hoe lang het gaat duren hangt af van de ingewikkeldheid van het conflict, en van de persoonlijkheid en de houding van de partijen. Soms zijn twee sessies voldoende, in een enkel geval zijn vier of meer sessies nodig. Voor hen die helemaal onbekend zijn met de mediation is het lastig om zich een beeld te vormen. Om een idee te geven volgt een fictief verslag van een eenvoudige mediation.

Petra en Chantal   werken al jaren samen in een maatschap van fysiotherapeuten. Ze krijgen onenigheid over de koers die de praktijk moet inslaan. Petra wil moderniseren en uitbreiden, Chantal vindt het onverantwoord om geld uit te geven voor investeringen. De zorgverzekeraars knijpen de contracterende fysiotherapeuten steeds verder uit, vindt zij. Petra ziet het anders. Juist om bij te blijven en om aan de toenemende eisen te voldoen moet je investeren. Ze komen samen niet tot een oplossing en de werksfeer lijdt onder hun twistgesprekken. Ze hopen allebei met een mediator als gids verder te komen.

Mediator Klaas neemt de taak op zich om de gesprekken te leiden. Eerst onderzoekt hij of de partijen echt de wil hebben om er samen te komen. Twijfelt hij aan hun commitment, dan staakt hij de procedure. Zonder commitment werkt mediation niet. Klaas vertelt wat zijn taak is, wat hij wel doet en ook wat hij niet doet. Belangrijk is te weten dat hij geen oordeel velt over het conflict. Petra en Chantal moeten samen een oplossing bedenken. De afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. 

Zowel Chantal als Petra worden uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. Mediator Klaas controleert steeds of goed overkomt wat zij willen zeggen, en hij waakt ervoor dat beiden hun zegje kunnen doen. Hij vat samen en herformuleert wat partijen vertellen. In dit stadium stromen de emoties vrijelijk. Niet zo vreemd gezien de geschiedenis die tot de mediation heeft geleid. Over en weer worden verwijten uitgesproken. Geleidelijk, mede door de interventies van Klaas, komt de kern van het conflict boven water. Petra en Chantal gaan inzien dat meer speelt dan alleen de investeringskwestie. Als gezegd is wat gezegd moest worden gaat Klaas na of de partijen bereid en in staat zijn om samen te zoeken naar de oplossing. Zodra hij daar zeker van is neemt hij de volgende stap.

Wat zien Petra en Chantal voor mogelijke oplossingen, vanuit  hun eigen belang en rekening houdend met dat van de ander? Het gaat nu om het genereren van ideeën. Misschien zit de oplossing erbij, misschien ontstaat de oplossing uit een combinatie van ideeën. Klaas helpt hen door het stellen van vragen, en het geven van samenvattingen. Hij zal zelf de oplossing niet aandragen, maar wel bijdragen aan het vinden van een voor beiden goede uitweg uit het conflict.

Als de oplossing vorm begint te krijgen wordt het tijd om de voorstellen concreet te maken. Bij overeenstemming zal Klaas de afspraken inzichtelijk en duidelijk in een document vastleggen. Dit noemen we een vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening van de definitieve vaststellingsovereenkomst is de mediation geslaagd.