Direct contact? Bel: 06 - 53 257 829

HomeMediation

Mediation

Wat is het?

Mediation is een vorm van conflictbeheersing. Onder leiding van een mediator streven de strijdende partijen naar een oplossing die voor beiden goed is. De mediator is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig. Anders dan een rechter velt de mediator geen oordeel. Niet de mediator, maar de partijen zelf bedenken de oplossing. De mediator begeleidt het proces en zorgt ervoor dat de afspraken in een duidelijke overeenkomst worden vastgelegd. Mediation kan een goed alternatief zijn voor een gerechtelijke procedure.

Wat zijn de voordelen?

  • Verbinding   Bij een geslaagde mediation staan beide partijen achter de oplossing. Geen van beiden heeft gelijk of ongelijk. Omdat niemand gezichtsverlies lijdt kan de verstandhouding na de medition goed blijven of zelfs beter worden. Het oordeel van een rechter wijst wel een winnaar en een verliezer aan. Daarbij staat de wet, en niet het gezamenlijk belang voorop.
  • Tijd   Een mediationtraject kan snel worden gestart. Meestal zijn twee tot vier bijeenkomsten genoeg voor een goed resultaat. Bij complexe problemen kan het langer duren.
  • Geld  Een mediationtraject is veel goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure. Eén mediator kost altijd minder dan twee advocaten. 

Wat zijn de nadelen?

  • Geen resultaat  Een mediation is vrijwillig. Succes is mede afhankelijk van de wil van partijen om tot een oplossing te komen. Een enkele keer komt die oplossing niet, bijvoorbeeld omdat een van de partijen geen vertrouwen meer heeft in een goede afloop, in de andere partij of in de mediator.
  • Geven en nemen  De afspraken kunnen afwijken van een strikte toepassing van de wet. Het kan voorkomen dat een van de partijen genoegen neemt met minder dan waarop de wet hem recht geeft. 

Wat is nodig voor een succesvolle mediation?

  • Commitment   Mediation werkt alleen als beide partijen volledig bereid zijn om samen naar een uitweg te zoeken, ook als zij in de aanloop fel tegenover elkaar zijn komen te staan. De mediator onderzoekt vooraf of partijen inderdaad vrijwillig en met de nodige overtuiging het traject inzetten. 
  • Respect en gelijkwaardigheid   Partijen moeten bereid zijn om goed naar de ander te luisteren, om het belang van de ander mede in het oog te houden. Partijen die verschillende machtsposities hebben, bijvoorbeeld een gemeente en een ondernemer, of een werknemer en een werkgever, moeten bereid en in staat zijn om op basis van gelijkwaardigheid in gesprek te gaan.