Direct contact? Bel: 06 - 53 257 829

HomeVoor administratie- en accountantskantoren

Rust en zekerheid in uw (fiscale) advisering

U weet alles van boekhoudingen, journaalposten, jaarrekeningen en begrotingen. U beantwoordt veel fiscale vragen van uw cliënten. Bij minder vaak voorkomende fiscale kwesties heeft u behoefte aan een ervaren adviseur die met u meedenkt. conMetis biedt u degelijke en onafhankelijke ondersteuning in fiscale vraagstukken als u daar behoefte aan heeft. Daarmee verzekert u uw cliënten van hoogwaardige fiscale advisering. 

Vier ogen zien meer dan twee

Zonder toepassing van het vierogenprincipe loopt elke adviseur het risico dat belangrijke aspecten over het hoofd worden gezien. conMetis biedt u diverse mogelijkheden:

 • Klankborden  Het is prettig om even te kunnen praten met iemand die naast kennis van zaken een onbevangen kijk op de zaak heeft. Zonder dat u voor elke vijf minuten een rekening ontvangt.
 • Meelezen  Een kritisch en onafhankelijk commentaar op uw advies draagt bij aan een beter eindproduct. Het geeft u bovendien de zekerheid dat u niets mist.
 • Adviseren  Desgewenst nemen wij het adviestraject helemaal of deels voor onze rekening. U behoudt de regie. U bepaalt dus welke delen u uitbesteedt en hoe de contacten met uw cliënt gaan verlopen.
 • Bezwaar- en beroepschriften  Wij kunnen de procedure voor u geheel of voor een deel verzorgen.
 • Redigeren  Wij redigeren alles wat u beroepshalve schrijft. Van uw uitgewerkte adviezen, bezwaarschriften tot teksten voor uw website.

Counseling

Opleidingen in de fiscale, juridische en financiële vaardigheden besteden weinig of geen aandacht aan emotionele en psychologische aspecten van advisering. Ten onrechte, want economische besluiten worden vaker op gevoel dan op verstandelijke overwegingen gebaseerd. Een advies dat volgens de regeltjes klopt maar geen rekening houdt met de persoon van de geadviseerde is geen goed advies. Het counselingprogramma van conMetis kan uw adviesvaardigheden aanvullen en verbeteren. Het is geïnspireerd door technieken die in het onderwijs, bij mediation en in de psychologie worden gebruikt.

 • Coaching  Samen maken wij een programma waarin de onderdelen die u wilt ontwikkelen worden verwerkt. In dit op uw persoonlijke wensen afgestemde programma kan aandacht zijn voor bijvoorbeeld, gesprekstechnieken, didactische vaardigheden (om beter te kunnen uitleggen hoe het zit), of de inrichting van uw adviestraject. 
 • Begeleiding startende adviseurs  Vol van vaktechnische kennis en kunde begint uw net afgestudeerde medewerker aan zijn adviesloopbaan. De adviesvaardigheden moeten nog worden ontwikkeld. Dit is het moment om de medewerker goed te begeleiden. Wij bieden in periodieke gesprekken de ondersteuning die de startende adviseur verder helpt.
 • Adviezen schrijven  Uw cliënt waardeert een doelgericht advies, geschreven zonder onnodig vakjargon. Wij leren u een beknopt, helder en goed leesbaar advies te schrijven. 

Fiscaal bijblijven

conMetis verzorgt cursussen op maat. Voor uzelf, voor een groep collega's of bij open inschrijving. Online, bij u op kantoor of in een vergadercentrum. Wij bieden verschillende soorten:

 • Over actuele zaken  Wij brengen u op de hoogte van veranderingen die voor uw cliënten van belang zijn.
 • Verdiepend  De onderwerpen worden uitgebreid besproken. U oefent met de toepassing van de regels.
 • 'Vraag maar raak'   Periodiek organiseren wij een online-sessie waarin u fiscale vragen kunt stellen. Waar mogelijk worden die direct beantwoord. 

Een cursus van conMetis ziet er anders uit dan u gewend bent. We maken gebruik van verschillende werkvormen. Wij betrekken de deelnemers actief bij de lesstof. Dat is effectiever dan een cursus waarbij u alleen maar luistert. 

Online

Elke cursus kan ook online worden gegeven. Contact tussen docent en deelnemers wordt via speciale, veilige software gelegd.  De deelnemers worden door middel van vragen en opdrachten actief betrokken bij de cursus. Reken dus niet op een uurtje passief schermstaren! 

Een fiscale presentatie voor u cliënten

Wij verzorgen graag een boeiende lezing tijdens een bijeenkomst voor uw cliënten. De inhoud en de presentatie zijn natuurlijk afgestemd op de fiscale leek.