Direct contact? Bel: 06 - 53 257 829

HomeFiscaal adviesVan vof naar BV's

Van vof naar BV's (en terug?)

Een vennootschap onder firma (vof) is eigenlijk niets anders dan twee personen die samen een onderneming drijven. Fiscaal wordt elk van hen als ondernemer gezien. Fiscaal zien we dan ook twee (of meer) eenmanszaken. Je hoort nog heel vaak van ondernemers die 'de BV in willen'. De 'waaromvraag' moet worden gesteld: waarom zouden zij dat willen?

Er zijn talloze omstandigheden die de afweging tussen wel of niet overgaan naar een BV-vorm beïnvloeden. Het zijn er zo veel dat simpele antwoorden niet bestaan. Borrelpraat horen we vaak genoeg. "Je bent gek dat je nog geen BV hebt, je betaalt zo veel te veel belasting!" Maar is dat wel zo? Een betrekkelijk eenvoudige rekensom laat zien dat je met een BV fiscaal meestal niet minder belasting betaalt dan in de eenmanszaak. Een  veelgenoemde reden om de BV-vorm op te zoeken is het beperken van de aansprakelijkheid. De ondernemer met een eenmanszaak loopt het risico dat schuldeisers ook zijn privébezittingen aanspreken. Bij een BV moeten ze het doen met de bezittingen van de BV. De privébezittingen blijven buiten schot. Met een BV loop je dus minder risico, al kun je niet alle risico's uitsluiten. Toch is dat niet het hele verhaal. De vraag hoe groot het aansprakelijkheidsrisico is, en de vraag of beperking daarvan opweegt tegen de fiscale meerprijs moet onderdeel zijn van de afweging. En zijn de risico's tegen een aanvaardbare premie verzekerbaar? Zo ja, dan kan dat wel eens goedkoper zijn dan de overgang naar de BV.

Een onderneming kan ook organisatorische, of commerciële reden hebben om de BV-vorm op te zoeken. Het kan nodig zijn om bijvoorbeeld een afdeling onderhoud te scheiden van een afdeling verkoop. In sommige branches wekt een BV meer vertrouwen dan een eenmanszaak. Een BV-vorm kan wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Maar voordat die stap wordt gezet moet goed worden afgewogen wat de voor- en de nadelen zijn. 

Als na goed nadenken het besluit is gevallen om over te gaan naar een BV, dan zijn we er nog lang niet. We kennen meer dan een weg om de overgang te regelen. Welke weg het ook gaat worden, in alle keuzes is de fiscaliteit van belang. Andere belangen mogen niet worden vergeten. Juridische, commerciële en ook privé overwegingen hebben hun invloed. de ene weg is misschien op korte termijn interessant, maar op langere termijn niet voordelig. Algemeen geldende regels zijn er niet. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of een BV zinvol is, en zo ja hoe de structuur eruit moet zien en hoe die moet worden bereikt.

Te veel directeuren-aandeelhouders hebben spijt van hun keuze om de BV op te zoeken als ze merken dat de fiscale nadelen aanzienlijk zijn en de voordelen beperkt. Tussen de wens om weer als eenmanszaak door het leven te gaan en de uitvoering van die wens komen we in de praktijk de nodige obstakels tegen. Een advies van een deskundige die echt weet hoe het zit zal daarbij helpen!