Direct contact? Bel: 06 - 53 257 829

HomeFiscaal adviesDe start van de eenmanszaak

De start van de eenmanszaak

We gaan terug naar 1980. Je bent jong en ondernemend, en je hebt een droom: een trendy kapperszaak in het centrum van de stad. Met financiële hulp van pa en ma koop je een prachtig pand op een geschikte locatie. De benedenverdieping wordt verbouwd en ingericht als kapsalon. De eerste en tweede verdieping bieden ruimte voor een riante woning, met aan de achterkant een eigen ingang. Je koopt het hele pand voor 200.000 gulden. De boekhouder adviseert om alle kosten, dus ook die van de woning, als zakelijk te beschouwen. Het is immers ook zakelijk bezien slim om direct boven je zaak te wonen.

De zaken gaan goed. Je verdient een aardige boterham. De straat leeft in de loop der jaren op. De waarde van het pand is inmiddels behoorlijk opgelopen. Na een kleine 40 jaar haren knippen wil je wel eens wat anders. Je wilt met je 65e toch echt stoppen. Dat is in 2020. Een opvolger biedt naast een overnameprijs voor de inrichting € 100.000 goodwill voor de zaak Hij huurt de benedenverdieping voor vijf jaar. De totale waarde van het pand is inmiddels opgelopen tot € 900.000. De aankoop in 1980 is dus een heel goede investering geweest. Pensioen heb je niet opgebouwd, want het pand en de zaak zijn je pensioen!

De nieuwe boekhouder rekent je koel voor wat je overhoudt na belasting. Omdat je stopt met de kapperszaak moet je over het verschil tussen de verkoopwaarde en de waarde in de boeken inkomstenbelasting betalen. Samen met de goodwill van € 100.000 kom je uit op een te belasten bedrag van ongeveer € 1.000.000. Reken gemakshalve met een inkomstenbelastingtarief van 50% en je weet dat ongeveer € 500.000 moet worden betaald. Het pensioen ziet er ineens minder aantrekkelijk uit. En kan je wel zo veel belasting betalen? Je wilt er immers blijven wonen, een verkoopopbrengst waarmee de belasting zou kunnen worden betaald is er niet. 

Was dat te vermijden geweest? Niet helemaal, maar voor een aanzienlijk deel wel. Het advies van de oude boekhouder was niet verstandig, en ook nog onjuist. De woning werd vanaf de aankoop in 1980 tot de onderneming gerekend. Alle kosten werden afgetrokken. Dat leek destijds interessant. Het gevolg is dat de waardestijging tot aan het stoppen van de onderneming wordt belast. Als de woning vanaf 1980 als een privéwoning aangemerkt zou zijn, dan was die waardestijging onbelast gebleven!

Hier is natuurlijk veel meer over te vertellen. Bijvoorbeeld dat de gevolgen van deze fout uit het verleden nog enigszins kunnen worden gecorrigeerd. De regelgeving bevat mogelijkheden om de heffing te beperken of om de betaling van belasting uit te stellen. 

De boodschap uit dit verhaal is helder: laat je als startende ondernemer, of als je uitbreidingsplannen hebt eerst goed adviseren. Je weet dat je nu niet onnodig veel belasting betaalt, en dat je niet hoeft te vrezen voor onverwachte belastingafdrachten in de toekomst. Maar ook als wel een forse afrekening dreigt is fiscaal advies nodig om de schade waar mogelijk te beperken.