Direct contact? Bel: 06 - 53 257 829

HomeBlogMy home is my castle, maar fiscaal niet

My home is my castle, maar fiscaal niet

My home is my castle, maar fiscaal niet

"De eigenwoningregeling is dermate gecompliceerd geworden dat in veel voorkomende, niet uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld verhuizing, verblijf in het buitenland of verbreking van relaties) de hulp van een deskundige niet kan worden gemist om de juiste gevolgen voor de eigenwoningregeling vast te stellen. Dit is een ongewenste situatie met betrekking tot deze voor veel belastingplichtigen zeer belangrijke regeling."

Dit citaat komt het uit het advies dat de Raad van State uitbracht over de Belastingplannen voor 2022. De Raad formuleert de kritiek zoals je van een eerbiedwaardig adviesorgaan mag verwachten: heel netjes. Wat mij betreft mag de formulering wel iets pittiger:

De eigenwoningregeling is al jaren te ingewikkeld. In veel voorkomende, niet uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld aankoop, verkoop, verhuizing, verblijf in het buitenland, verbreking van relaties) kan zelfs een goed onderlegde fiscalist vastlopen in het oerwoud van onleesbare wetteksten . De hulp van een in de regeling gespecialiseerde deskundige is vaak de enige uitweg. De wetgever is tot op heden niet in staat gebleken om een rechtvaardige, begrijpelijke en uitvoerbare regeling in te voeren. En dat voor een regeling die voor zovelen van groot belang is.

We horen al vele jaren uit verschillende hoeken van de samenleving kritiek op de formidabele complexiteit van de eigenwoningregeling. Helaas zie ik onze politici nog altijd geen aanstalten maken voor de zo noodzakelijken fundamentele herziening van de regeling.

De discussie over de afschaffing van de hypotheekrente-aftrek is steevast uit de weg gegaan. Niemand had de politieke wil of moed om met overtuigingskracht aan te dringen op een betere eigenwoningregeling. Het bleef bij tal van maatregelen om de effectieve aftrek te verminderen en om het aangaan en aanhouden van hoge schulden te ontmoedigen. Denk onder meer aan de beperking van de renteaftrek tot 30 jaar, de bijleenregeling en de eis tot annuïtaire aflossing. Het woord 'lappendeken' is te aardig voor de rokende puinhopen die in de loop der jaren zijn gecreëerd.

De rook gaat aan de veroorzakers van de puinhopen voorbij. Reflectie op het effect van hun handelen is een vaardigheid die politici ofwel missen, ofwel stelselmatig vermijden. Het zou de dames en heren leden van de Staten Generaal sieren om ook na hun instemming met nieuwe regels te kijken of ze in de praktijk uitvoerbaar zijn, en of ze doen wat werd verwacht. 

Luisteren is ook zo'n vaardigheid die node wordt gemist. De staatssecretaris wenst niet meer integraal te reageren op commentaren op wetsvoorstellen van degenen die het kunnen weten (NOB en RB), zelfs niet als twee Kamerleden daar expliciet om vragen. Op de adviezen van de Raad van State moet hij wel reageren, al worden ze vaak in de wind geslagen. Advies van deskundigen is blijkbaar hinderlijk.

Terug naar de eigenwoningregeling. Het is makkelijk om te roepen dat er niets van deugt. Het bedenken van een goed alternatief is moeilijker. Als je dat probeert kun je de wind van voren krijgen. Dat ondervond Klaas Knot, de baas van De Nederlandse Bank, toen hij het voorstel presenteerde om belasting te gaan heffen over de meerwaarde van de woning. Deze 'nieuwe heffing' werd breed uitgemeten in de pers. Helaas hadden te veel journalisten de essentie niet goed verwoord, waardoor de onjuiste indruk kon ontstaan dat DNB een nagelnieuwe heffing op de overwaarde zou voorstellen. Het plan is om de hele woning met schuld en al naar box 3 over te hevelen, met gelijktijdige afschaffing van de hypotheekrente-aftrek en een verlaging van de tarieven. Met een overgangsregeling van 20 (!) jaar. Oude wijn in nieuwe zakken. Dit soort voorstellen is in verschillende varianten al vaker gedaan. Tevergeefs, want zo lang de meerderheid van de politieke partijen niet bereid is om te erkennen dat de huidige regeling wegens ineffectiviteit en onuitvoerbaarheid dringend moet worden vervangen, en zolang zij de heilige hypotheekrente-aftrek blijven aanbidden zal er niets veranderen.

Zo houdt  of krijgt elk (eigen) huisje z'n eigen kruisje.

PS: Kijk op praktijkgerichte cursus fiscale aspecten 'eigen woning'  We zullen er tenslotte nog wel even mee moeten werken!